Shade Sail Boutique Nederland

De beste schaduw voor uw tuin
☰ Menu
Assortiment  

Shade Sail Boutique - Voorwaarden

1: Wettelijke kennisgeving

Wij willen dat onze klanten tevreden zijn met onze producten en diensten. Dit principe bepaalt ons handelen, want wij willen dat onze klanten steeds opnieuw terugkomen..... en ons aanbevelen bij hun familie en vrienden.

Wij willen dat u tevreden bent met uw aankoop: als het u om welke reden dan ook niet bevalt, kunt u het binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen en krijgt u uw geld onmiddellijk terug (uiteraard in de doos, in perfecte staat en ongebruikt). Als het beschadigd is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Deze website is eigendom van Brendan Collis.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen Brendan Collis en iedere persoon die via deze website een aankoop doet. Zij kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Zij zijn van toepassing, zonder beperking of voorbehoud, op alle verkopen van de op deze website aangeboden producten. Een bestelling via deze website houdt de volledige aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden in. De koper erkent ze te hebben gelezen alvorens een bestelling te plaatsen.

2: Totstandkoming van de overeenkomst en bestellingen


Prijzen

 • De prijzen zijn aangegeven in euro's, en zijn de prijzen die van kracht zijn op het moment van registratie van de bestelling door de Koper.
 • De aangegeven prijzen zijn, waar aangegeven, inclusief verzendkosten.
 • BTW is niet van toepassing, www.shade-sail-boutique.eu is een commerciële website van Brendan Collis, Geregistreerd in Zwitserland als onafhankelijk (Kanton Vaud 1644894-30/CHE-389.582.350).
 • De verkoopprijzen van de producten kunnen op elk moment gewijzigd worden. Deze wijziging zal worden meegedeeld aan de koper voordat een bestelling wordt geplaatst.

Producteigenschappen

 • De gepresenteerde aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet voorradig is, verbinden wij ons ertoe de Koper zo snel mogelijk te verwittigen met alle middelen die hem ter beschikking staan.
 • De foto's, afbeeldingen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten zijn slechts indicatief en binden de verkoper niet.

Bestellingen

 • Elke gevalideerde bestelling veronderstelt de aanvaarding, zonder beperkingen of voorbehoud, van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. De verkoop wordt als definitief beschouwd na bevestiging van de verzending van de bestelling.

3: Betaling


 • De betaling van de volledige prijs dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling.

4: Levering en ontvangst


Algemene regels

 • De producten worden geleverd op het adres dat de koper bij de betaling heeft opgegeven.
 • In geval van gedeeltelijke beschikbaarheid van artikelen, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren en een leveringsschema overeenkomen.
 • Klanten moeten ervoor zorgen dat de geleverde producten in goede staat zijn. Als het pakket is beschadigd in de post dan moet de levering worden geweigerd en wij moeten onmiddellijk worden aangemeld.

Levertijden

 • Uw bestelling wordt normaal gesproken binnen 2 werkdagen verzonden. De levering vindt 2 tot 3 dagen na verzending plaats.
 • Deze termijnen worden slechts ter informatie gegeven. Een vertraging geeft de koper niet het recht de koop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen.

Kwaliteits- of conformiteitsproblemen

 • In geval van levering van een product dat niet overeenstemt met de bestelling (defect of niet-conform), moet de Koper zijn klacht indienen binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de goederen.
 • Klachten moeten worden verzonden via het contactformulier op de website en moeten de referentie van de bestelling, de contactgegevens van de Koper, de productreferenties en de redenen voor de klacht bevatten.
 • Producten moeten binnen zeven werkdagen na kennisgeving worden geretourneerd.
 • Bij gebreke hiervan zullen wij de aldus bestelde producten niet ruilen of vergoeden.
 • Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn oorspronkelijke staat naar ons magazijn worden teruggestuurd en het product en de accessoires bevatten.
 • Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
 • Elk risico met betrekking tot de terugkeer van het product is de verantwoordelijkheid van de koper.
 • Indien de hierboven beschreven procedure en de aangegeven termijnen niet worden nageleefd, kan de Koper geen klacht indienen wegens non-conformiteit of zichtbaar gebrek van de geleverde producten; de producten worden dan geacht conform te zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek.

5: Recht van terugtrekking


 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op alle leveringen van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn. Zo zal geen herroepingsrecht worden verleend voor op maat gemaakte en/of niet-standaardproducten.
 • de Koper heeft een termijn van zeven vrije dagen vanaf de datum van ontvangst, om de bestelde producten in hun oorspronkelijke verpakking en staat op zijn kosten terug te sturen.
 • De producten moeten verplicht worden teruggestuurd naar ons depot in perfecte staat voor wederverkoop, in hun oorspronkelijke staat (verpakking, accessoires, instructies, enz.), naar behoren verzegeld, en vergezeld van de factuur die overeenkomt met de aankoop.
 • Elk product dat onvolledig of beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, wordt niet terugbetaald of omgeruild.
 • De uitoefening van het herroepingsrecht zal aanleiding geven tot een terugbetaling.

6: Eigendomsvoorbehoud


 • Brendan Collis behoudt zich de volledige eigendom van de verkochte producten voor totdat volledige betaling is ontvangen, inclusief alle hoofdsom, kosten en belastingen. Gedurende de periode tussen levering en eigendomsoverdracht zijn de risico's van verlies, diefstal of vernietiging voor rekening van de koper.

7: Garantie


 • De producten zijn gegarandeerd tegen mechanische defecten voor een periode van één jaar. Onopzettelijke schade of schade veroorzaakt door onjuist gebruik wordt niet gedekt. De verzendkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant.
 • De algemene voorwaarden en de duur van de garantie zijn beschikbaar op deze website.
 • De Koper wordt geacht deze te hebben geraadpleegd en aanvaard.
 • Voor elke terugzending van het product in het kader van de voornoemde garantie is een voorafgaand akkoord vereist. Hiertoe neemt de Koper contact op met de Koper via de website.
 • Zonder voorafgaande toestemming worden geen retourzendingen geaccepteerd.
 • Alle kosten en risico's verbonden aan het retourneren van het product zijn voor rekening van de Koper.
 • Het product onder garantie zal, naar keuze van de fabrikant, worden omgeruild of gerepareerd.
 • Uitgesloten van de garantie :
  • Normaal en oneigenlijk gebruik van de producten.
  • Schade die specifiek wordt vermeld in de productinformatiebladen.
  • Defecten en de gevolgen daarvan door toedoen van de Koper of een niet vooraf geautoriseerde reparateur.
  • Defecten en de gevolgen daarvan die verband houden met het gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming van het product.
  • Producten die onder een specifiek bijstands- en onderhoudscontract vallen.

8: Toepasselijk recht


 • De buitenlandse koper dient bij de plaatselijke autoriteiten de gebruiksmogelijkheden van het door hem bestelde product na te gaan.
 • De verantwoordelijkheid kan niet worden genomen in geval van niet-naleving van de voorschriften van een vreemd land waar het product wordt geleverd.
  • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van de overeenkomst in geval van voorraadgebrek of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, onderbreking of gehele of gedeeltelijke staking van met name de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of bestanden. Het is aan de Koper om alle nodige back-ups te maken.
 • De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, in het bijzonder als gevolg van een incompatibiliteit van de uitrusting, kan niet de verantwoordelijkheid van Brendan Collis, noch aanleiding geven tot enige compensatie of terugbetaling.

9: Gegevensbescherming


 • De informatie die door de website wordt verzameld tijdens een bestelling door de koper is noodzakelijk voor het beheer van zijn bestelling.
 • In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft de Koper het recht op toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van gegevens die hem betreffen.